Trusted Root Certificates Program

Issuer Root CA (CN) Date of issue Audit Attestation
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)

DVV Qualified Trust Services

12.07.2023 DSC.1249
Eviden Germany GmbH

Multiple Roots

28.05.2024 DSC.1454
Telia Company AB

Multiple Roots

30.01.2024 DSC.1257-1
Telia Company AB

Multiple Roots

30.01.2024 DSC.1257-2
Telia Company AB

Multiple Roots

30.01.2024 DSC.1257-3